Londýn - Vánoční Londýn - město historie a nákupy na Oxford Street ***

od 12 990 Kč


Poznejte s námi Londýn v předvánočním čase, krásně osvícená londýnská metropole nadchne každého, bez rozdílu věku a říká se, že předvánoční Londýn je jedno z nejkrásnějších míst na světě. Navštívíme nejznámější památky starobylého města a budeme mít čas i na nákupy dárků pro naše nejbližší a návštěvu adventních trhů. Vychutnejte si s námi sváteční atmosféru vánočního Londýna.

Poznámky: Orientační ceny vstupnéhoLondýn: katedrála Sv. Pavla 16,00 GBPWestminster Abbey 18 GBPLondýn: Tower + korunovační klenoty 21,45 GBPLondýn: London Eye 19,20 GBPLondýn: National Gallery zdarmaLondýn: British Museum zdarmaLoď Greenwich cca 9-12 GBPMetro zóna 1-4 8,90 GBP/11,40 GBP (cena celodenní jízdenky – ve mimo špičku/ špičku) Kapesné - dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme 120 GBP

Doprava: letecky

Nástupní místa: Trasa L2 - Brno (+700), Svitavy (+600), Pardubice (+400), Hradec Králové (+400)Trasa L3 - Opava (+800), Havířov (+800), Ostrava (+800), Nový Jičín (+600), Hranice (+600), Přerov (+600), Olomouc (+500)

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy s průvodcem do LONDÝNA. Transfer do hotelu a první seznámení s městem. Od Londýnského oka se přes Westminter Bridge vydáme k budově Parlamentu (UNESCO) se slavným Big Benem. Pokračujeme kolem Westminsterského opatství (UNESCO) na vládní třídu Whitehall, kolem sídla premiéra Downing Street a Horse Guards na Trafalgarské náměstí - turistický střed Londýna.2. den: Přejezd místní dopravou do centra. Prohlídka West Endu, náměstí Leicester Square, Čínská čtvrť a Picadilly Circus se sochou Eróta, Green Park, Buckinghamský palác. Po poledni Covent Garden, krásná italizující čtvrt uprostřed metropole. Odpoledne možnost návštěvy Národní Galerie, Londýnského oka, Britského muzea. Večer prohlídka Albertopole, oblasti mimořádně majestátního charakteru. Procházka kolem Royal Albert Hall, Royal College of Music, Imperial College of London až k muzejnímu trojúhelníku (Přírodovědecké muzeum, Muzeum vědy, Victoria and Albert Museum). Návrat na hotel s průvodcem nebo individuálně.3. den: Návštěva pevnosti Tower (UNESCO) s expozicí britských korunovačních klenotů. Následně přejdeme Temži přes most Tower Bridge a projdeme se po čtvrti Southwark. Most Millenium Bridge nás dovede k barokní katedrále sv. Pavla a v podvečer se přesuneme do Královské čtvrti Greenwich. Od lodi Cutty Sark a kolem areálu Old Royal Naval College se dostaneme až do zdejšího parku, kterým prochází nultý poledník (UNESCO). Od Královské observatoře se nabídne jedinečný výhled na město. Místo čtvrti Greenwich lze individuálně strávit podvečerní hodiny v obchod. domech či na Oxford Street, osobní volno. Návrat na hotel s průvodcem nebo individuálně.4. den: Snídaně, individuální volno, možnost nákupů, dle let. řádu transfer na letiště, odlet do ČR.

(TourOperátor: DATOUR s.r.o.)

Cena zahrnuje

  • leteckou přepravu Praha - Londýn - Praha, příruční zavazadlo dle pravidel letecké společnosti, transfery z/na letiště, 3x ubytování v hotelu v Londýně - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, služby průvodce

Cena nezahrnuje

  • Příplatky: vstupné, pobytová taxa, jízdné na místní dopravu, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč, odbavené zavazadlo do 23 kg 1400Kč, 1lůžk. pokoj 2800 Kč (povinné při nedoobsazení)