Krakow - Adventní Krakow - město králů a solný důl Wieliczka ***

od 2 290 Kč


nas_tip: Za vánočním kouzlem do adventního Krakova, jednoho z nejkrásnějších evropských měst na řece Visle, renesančního skvostu a města legend, na jehož podobě se podíleli renomovaní umělci a architekti z Itálie a Nizozemí, historické domy a paláce, proslulý městský trh Sukennica, pohádkové betlémy, obchody, stánky s místními specialitami, příjemné kavárny a návštěva Solného dolu Wieliczka. Určitě ochutnáme i místní specialitu preclíky (obwarzanky).

Doprava: autokarem

Nástupní místa: Trasa A - Praha, Poděbrady (dálnice ÖMV), HK, PCE, Holice (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno (+200), Olomouc (+250), PŘÍPADNĚ JEDE OPAČNĚTrasa B - Havířov (+500), Ostrava (+500), Hranice na Moravě (+500), Olomouc (+250), Zábřeh na Moravě (+250) Trasa L - Lanškroun (+150), Ústí nad Orlicí (+150), Česká Třebová (+150)

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách. Prohlídka jednoho z nejatraktivnějších dolů na světě, Solného dolu WIELICZKA (UNESCO). Odjezd do KRAKOWA (UNESCO), první část prohlídky města tzv. "Jagellovské perly". Procházka Starým městem - Královská cesta - Kanovnická ulice, nejkrásnější ulice starého Krakova, Floriánská brána, Hlavní náměstí s pouličními kavárnami a Mariánským kostelem, návštěva Sukiennice - na místě bývalé gotické tržnice se suknem, kostel Panny Marie s největším gotickým vyřezávaným oltářem na světě a radniční věží. Ubytování.2. den: Dokončení prohlídky KRAKOWA, bývalá židovská čtvrť KAZIMIERZ (UNESCO), synagoga Remuh, židovský hřbitov, dominanta a turistický magnet - pahorek WAWEL s impozantním Královským zámkem z 10. stol., gotickou katedrálou sv. Stanislava a Václava, místo korunovace polských králů, dnes se tu v kryptě nachází ostatky polských králů, vyhlídka na řeku Vislu, atmosféra města. V pozdních odpoledních hodinách odjezd do ČR.

(TourOperátor: DATOUR s.r.o.)

Cena zahrnuje

  • dopravu busem, 1x ubytování v hotelu ***  se snídaní formou bufetu, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK

Cena nezahrnuje

  • Příplatky: jednolůžkový pokoj 400 Kč, večeře 300 Kč, komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč