Španělsko - Svatojakubská cestaNáš zájezd kopíruje trasu slavné poutní cesty do Santiaga de Compostela a dále pokračuje až na tzv. konec světa k Atlantickému oceánu. Cestou navštívíme slavná historická města Burgos, León, Astorgu aj. Zároveň jsme pro Vás vybrali zajímavé části Svatojakubské cesty, kde se budete moci na malý čas přenést do dávných časů a představit si pouť na vlastní kůži. Při těchto výletech poznáte přírodní krásy této části Španělska, městečka, kláštery a kostely, kolem kterých putují poutníci k cíli. Zlatým hřebem programu je návštěva Santiaga de Compostela, které bývalo druhé nejnavštěvovanější poutní místo po Římu. Nyní popularita této poutní cesty opět stoupá a počet poutníků dosahuje až 100 000 ročně. Zatímco dříve hledali poutníci u apoštolova hrobu spásu své duše, nyní lidé putují především proto, aby nacházeli sami sebe.

Stravování: snídaně

7x snídaně.

Ubytování: hotel

7x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím).

Program zájezdu

1. den: přílet do Madridu. Přejezd na ubytování.
2. den: návštěva města BURGOS - významné historické město (kdysi hlavní město Kastilie, jen několik kilometrů odtud se narodil slavný El Cid) se skvostnou gotickou katedrálou (UNESCO) a dalšími nádhernými památkami. Klášter Frómista - jedna z nejvýznamnějších zastávek na Svatojakubské cestě (UNESCO) s kostelem sv. Martina z Tours.
3. den: prohlídka města LEÓN - starobylé město s náměstím Plaza Mayor ze 17. stol. a katedrálou, označovanou "leónská kráska", z 12. stol., která má nejkrásnější gotická okna ze všech kostelů na Svatojakubské cestě. ASTORGA - město na francouzské trase Svatojakubské cesty se středověkými hradbami i mohutnou gotickou katedrálou.
4. den: ráno příjemná procházka poutní cestou přes starý krásný most a vesničku s kostelíkem. Kolem poledne malebná PONFERRADA - poslední zastávka na francouzské trase Svatojakubské cesty před Santiagem, stará čtvrť s majestátním templářským hradem z 12. stol. Procházka městem po Svatojakubské cestě, kde je krásná katedrála, Plaza Mayor, zajímavá muzea. Odpoledne přejezd do krásné zelené oblasti Galície. Výlet na jeden z nejvyšších, ale i nejzajímavějších bodů na Svatojakubské cestě - keltská vesnička s kamennými domky O’CEBREIRO, místo, které je opředeno řadou legend. Za výstup jsou poutníci odměněni pěkným výhledem na rozmanitou krajinu.
5. den: ráno odjezd na kopec MONTE DO GOZO, kde je poslední poutní kostelík sv. Martina před Santiagem. Odtud poutní cesta (cca 5 km) až ke katedrále do Santiaga. Prohlídka SANTIAGA DE COMPOSTELA (UNESCO) - ve středověku nejnavštěvovanější poutní místo po Římu, ke kterému z různých částí Evropy míří několik tras Svatojakubské cesty. Zdejší mohutná katedrála je architektonickým skvostem, postaveným nad hrobem apoštola Jakuba Většího. Celé historické jádro Santiaga je naplněné starobylými stavbami, které zaujmou každého návštěvníka. V poledne možnost návštěvy mše pro poutníky, odpoledne projížďka vláčkem po městě a okolí, při které je vidět všechny konventy, školy a kostely Santiaga.
6. den: výlet na konec světa MYS FINISTERRE - malebnou nejzápadnější část, kam někteří poutníci dochází i ze symbolického hlediska ("konec světa - dál už to nejde"). Panoramatická cesta kolem pobřeží, malebné rybářské vesničky, v zátokách sádky na kultivaci slávek a svatojakubských mušlí. Zastávka v rybářské vesničce MUROS, promenáda u přístavu. Odpoledne procházka ve vesničce FISTERRA kolem originálních sípek na obilí HORREO a návštěva dlouhé pláže Playa Langosteira plné mušlí, burza ryb.
7. den: delší přejezd do Ávily. ÁVILA (UNESCO) - přezdívaná "Město kamenů a svatých", město s úžasným středověkým opevněním a branami, mnoha románskými a gotickými kostely, jimž vévodí gotická katedrála. Nocleh.
8. den: transfer na letiště. Odlet.

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.
(TourOperátor: CK Poznání s.r.o.)